För klubbar

Båtar som står parkerade vid bryggor hos en båtklubb.

Att klubben har ett bra försäkringsskydd är viktigt för din och dina medlemmars trygghet. Här går vi igenom:

Vi ger också er som klubb några riktigt bra och enkla möjligheter att öka klubbens medlemsnytta genom försäkringar och samtidigt dryga ut klubbens kassa!