Klubbens grundläggande försäkringsskydd

Försäkringar din klubb har som medlem i Svenska Seglarförbundet

Genom Svenska Seglarförbundet och genom din klubb eller klassförbund har du som ideellt engagerad ett grundläggande försäkringsskydd som du kan läsa mer om här nedan. Känner du dig osäker på hur ditt eller klubbens försäkring skyddar är vår rekommendation att du alltid kontrollerar hur försäkringsskyddet ser ut för olika tillfälle. Många svar hittar du här annars hjälper vi gärna dig, använd kontaktformuläret eller ring oss så svara vi på dina frågor.

Klubbens försäkringar

Alla klubbar anslutna till Svenska Seglarförbundet omfattas dels av Riksidrottsförbundets Föreningsförsäkring Bas och dels av Svenska seglarförbundets försäkring.

Försäkringen omfattar:

Ansvarsförsäkring

Försäkringen kan ge dig ersättning om föreningen skulle bli skadeståndsskyldig för en person- eller sakskada. Vi kan hjälpa till att utreda om ni är skadeståndsskyldiga och förhandla med den som kräver ersättning.

Dessutom får ni hjälp med ersättningen för kostnaderna och betalningen av själva skadeståndet. Ersättning upp till 10 miljoner kronor.

Läs mer

Utökat Ansvar

Försäkringen omfattar även ansvar för mer tillfällig verksamhet* med syfte att skaffa inkomster till föreningen som bedrivs med till klart övervägande del* av ideella arbetskrafter.

Det kan exempelvis vara julgransförsäljning, bingo/lotteriförsäljning, arrangörsansvar för mindre arrangemang* t ex. loppis, fest eller danstillställningar.

*Med mindre arrangemang avses generellt vara inomhusevenemang med färre än 500 deltagare/åskådare och utomhus med färre än 1000 deltagare/åskådare.

Läs mer

Styrelseansvarsförsäkring

I RF Föreningsförsäkring Bas ingår styrelseansvarsförsäkring för alla ideella föreningar med försäkringsbelopp 500 000 kronor.

Behöver ni utöka beloppet – kontakta oss på på foretag@folksam.se eller ring oss på 08-772 86 35, vardagar 7.30-17. Vi kommer att behöva veta vilket belopp ni önskar, samt se de tre senaste årens årsberättelser.

Läs mer

Förmögenhetsbrott

Försäkringen ersätter skada som anställda eller förtroendevalda i föreningen gjort sig skyldiga till genom förmögenhetsbrott (exempelvis förskingring, bedrägeri eller grov stöld) mot föreningen eller annan.

Ersättning upp till 96 600 kronor (2 prisbasbelopp).

Läs mer

Rättsskyddsförsäkring

Ni kan få ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader vid tvistemål och skattemål. Det kan till exempel vara ombuds- och rättegångskostnader som inte betalas av motparten.

Ersättning upp till 241 500 kronor (5 prisbasbelopp).

Läs mer

Patientförsäkring

Försäkringen ersätter personskada enligt patientskadelagen för hälso- och sjukvård som genomförts av behörig sjukvårdspersonal som arbetat på uppdrag av föreningen.

Försäkringen gäller endast för hälso- och sjukvård som inte omfattas av annan patientförsäkring.

Läs mer

Olycksfallsförsäkring och krisstöd för ideella ledare, funktionärer och domare

Försäkringen omfattar ideella* ledare, tränare, funktionärer, förtroendevalda och domare, som under ideella* uppdrag för föreningen råkar ut för olycksfallsskada eller råkar ut för akut psykisk kris på grund av traumatisk händelse.

Olycksfallsförsäkringen kan ge ersättning för akuta kostnader för vård och behandling, invaliditet och dödsfall. För mer information om ersättningsnivåer, se fullständiga villkoren.

Krisförsäkringen kan ge ersättning med upp till tio behandlingstillfällen hos legitimerad psykolog, kurator eller krisgrupp. Det innehåller också ett idrottsreseskydd för resa utanför Sverige.

*Med ideell avses att individen högst får ha en ersättning eller arvode motsvarande ett halvt basbelopp/år för sina insatser eller uppdrag från samma uppdragsgivare eller förening.

Läs mer

Klubbförsäkring

Genom medlemskap i Svenska Seglarförbundet har klubben automatiskt en klubbförsäkring i Svenska Sjö AB. Försäkringen ger ett bra grundskydd i form av en egendomsförsäkring och en olycksfallsförsäkring. Om din klubb är lite större eller har värdefull egendom kan det vara klokt att komplettera skyddet. Fråga oss gärna om råd

Behöver du komplettera ditt skydd erbjuder prisvärda tilläggsförsäkringar. Mer information om det utökade skyddet i båtklubbsförsäkringen finner du nedan. För att komplettera ert skydd välkommen att kontakta oss eller ring oss 010-490 49 00

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring (10 Pbb*) för försäkrad klubbs medlemmar och gäller inom klubbens områden inklusive försäkrad klubbs normala vattenområde som används för träning och tävling, samt för medlem vid av medlems klubb, utlysta aktiviteter på annan plats, gäller ej vid tävling på annan plats.

Icke medlemmar som är deltagare eller ledare och uppsatta på aktivitetslista med namn och adress omfattas också av försäkringen inom klubbens områden under av klubben anordnade och utlysta aktiviteter, seglarskola etc. Med aktivitet avses ej tävling.

Läs mer

Klubbsförsäkring

Genom medlemskap i Svenska Seglarförbundet har klubben automatiskt en klubbförsäkring i Svenska Sjö AB.

Försäkringen ger ett bra grundskydd i form av en egendomsförsäkring och en olycksfallsförsäkring. Om din klubb är lite större eller har värdefull egendom kan det vara klokt att komplettera skyddet. Fråga oss gärna om råd

Behöver du komplettera ditt skydd erbjuder prisvärda tilläggsförsäkringar. Mer information om det utökade skyddet i båtklubbsförsäkringen finner du nedan. För att komplettera ert skydd välkommen att kontakta oss eller ring oss 010-490 49 00

Klubbens verksamhet

Klubbförsäkringen omfattar ett grundläggande försäkringsskydd för klubbens verksamhet. (egendom, hyresförlust, extra kostnad, styrelseansvar, och ansvar vid lyft). Här nedan ser du en schematisk samanställning av det skydd som ingår i er försäkring.

  • Egendom, 4 pbb
  • Hyresförlust 2 pbb
  • Ansvar vid lyft 1 mkr
  • Olycksfall 10 pbb
  • Extrakostnad 2 pbb

För att ge dig en bild har vi i bilden nedan översiktligt sammanfattat klubbens försäkringsskydd.

Att verkligen förstå vad försäkringen verkligen omfattar kan i vissa fall vara otydligt och krångligt, känner du dig osäker rekommenderar vi dig att kontakta oss för att diskutera klubbens försäkring och ev behov av tilläggsförsäkring.

Läs mer