För seglare

Två glada män på båt.

Vi på Svenska Seglarförbundet vill att det ska vara kul och tryggt att segla oavsett om du är gammal eller ung, kappseglare eller fritidsseglare.

Vi på Svenska Seglarförbundet vill att det ska vara kul och tryggt att segla oavsett om du är gammal eller ung, kappseglare eller fritidsseglare. Vi vill att du ska uppleva medlemskapet du får hos oss genom din klubb eller ditt klassförbund som värdefullt. Därför har vi skapat Försäkringskollen och erbjuder bra gruppförsäkringar för medlemmar.

Vårt löfte till dig är att, tillhandahålla kunskap om dina och din klubbs- och klassförbunds risker och försäkringar.