Försäkringskollen

En familj på segelbåt.

Med Försäkringskollens får du svar på om du, din båt och klubben är rätt försäkrad

Det kan vara svårt att veta om klubben, du och din båt är rätt försäkrad eller ens är försäkrad i alla situationer? Försäkringskollens olika avsnitt hjälper dig, här kan du också ställa frågor och få svar. Vi har delat in informationen utifrån klubbens försäkringar, din trygghet som seglare och Försäkringskollens frågor & svar. Ställ gärna dina frågor och bidra till att vi tillsammans utvecklar kunskapen om försäkring.

Två glada kvinnor på en segelbåt.

Vårt trygghetslöfte till dig

Vi på Svenska Seglarförbundet vill att det ska vara kul och tryggt att segla oavsett om du är gammal eller ung, tävlings- eller fritidsseglare.

Vi vill att du ska uppleva medlemskapet i Svenska Seglarförbundet genom din båtklubb eller klassförbund som värdefullt. Ett sätt för oss att bidra till att det är kul och tryggt är genom omtanke om dig, din familj och din båt. Därför har vi skapat Försäkringskollen och Smarta Försäkringar för medlemmar. Vårt löfte till dig är att, tillhandahålla kunskap om dina risker och försäkringar. Erbjuda dig anpassade försäkringar för din båt, ditt seglande men också för hela livets försäkringsbehov. När du köper en försäkring av oss bidrar du också till den klubb och vår viktiga verksamhet för ett tryggt och roligt seglande.