Teckna försäkringar

Segelbåt i Stockholm med minst två personer ombord som har gula flytvästar på sig.

SSFs Tävlingslicens

SSFs Tävlingslicens med utökat olycksfalls-, liv- och ansvarsförsäkring.

Livförsäkring

När någon avlider får det stora konsekvenser för alla i familjen. En livförsäkring syftar till att ge din familj och dina närmaste ekonomisk trygghet om du avlider i förtid.

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkringen tecknar du för att försäkra dig om att få ekonomisk kompensation ifall att du drabbas av en skada till följd av en olycka.

Läs mer

Sjukvårds­försäkring

Om du blir sjuk och hamnar i vårdkö kan effekten bli lång sjukskrivning med stort lidande och ekonomiska effekter för dig och familjen. Sjukvårdsförsäkring riktar sig till dig som snabbt vill få tillgång till privat vårdgivare.

Läs mer

Barn- & ungdoms­försäkring

Vad är viktigare att försäkra än barnen, många tror att barnen skyddas via skola eller övriga samhället men tyvärr är det en uppfattning som sällan stämmer. Barn- och ungdomsförsäkring är en försäkring som ger ersättning vid permanent skada pga sjukdom eller olycksfall.

Läs mer

Medicinsk Invaliditet

Med försäkringen Medicinsk invaliditet vid sjukdom i kombination med vår Olycksfallsförsäkring har du en helförsäkring vid såväl sjukdom som olycksfall. Försäkringen ger ekonomisk kompensation ifall du drabbas av en sjukdom eller ett olycksfall.

Läs mer