Dina medlems­försäkringar genom Svenska Seglarförbundet

Genom medlemskap i Svenska Seglarförbundet har din klubb automatiskt en klubbförsäkring i Svenska Sjö AB. Försäkringen ger dig en grundläggande olycksfallsförsäkring.

Övergripande innehåll

Olycksfallsförsäkring (10 Pbb*) för försäkrad klubbs medlemmar. Gäller inom klubbens områden inklusive försäkrad klubbs normala vattenområde som används för träning och tävling, samt för medlem vid av medlems klubb, utlysta aktiviteter på annan plats. Gäller ej vid tävling på annan plats.

Icke medlemmar som är deltagare eller ledare och uppsatta på aktivitetslista med namn och adress omfattas också av försäkringen inom klubbens områden under av klubben anordnade och utlysta aktiviteter, seglarskola etc. Med aktivitet avses ej tävling.

SSF Medlemsförsäkring 2022