Tävlingslicens

Basen i tävlingslicensen är en olycksfallsförsäkring som gäller under kappsegling.

Till skillnad från vad många tror finns inget olycksfallsskydd i hemförsäkringen om man inte tecknat detta som tillägg. I tävlingslicensen ingår även en ansvarsförsäkring när du tävlar eller tränar i lånad, hyrd eller på annat sätt nyttjad båt och när du tränar och tävlar utomlands i egen båt.

Det är därför en bra idé att teckna tävlingslicens, inte bara för en ansvarig ombord ("skepparen"), utan vem som helst kan köpa en tävlingslicens och på så vis få olycksfallsförsäkringen samt ta del av alla erbjudanden.

Licensen behöver vara aktiv först innan start av en röd eller svart tävling, men försäkringen träder ikraft så snart licensen tecknas och gäller innevarande år ut, till sista december. Det är alltså bättre att teckna licensen tidigt för att försäkringsskyddet ska vara så länge som möjligt.

För att köpa en Tävlingslicens behöver du ett konto i Sailarena. Om du inte redan är registrerad, klicka HÄR för att snabbt och enkelt skapa ditt konto.

Olycksfallsförsäkring

  • Medicinsk invaliditet som beräknas utifrån ovanstående belopp vid invaliditetsgrader under 50 % och beräknas utifrån dubbla ovanstående belopp vid invaliditetsgrader om minst 50 %. *)
  • Ärr enligt tabell
  • Läke-, rese, och tandskadekostnader nödvändiga och skäliga kostnader

Läs mer

Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkring för lånad, hyrd eller på annat sätt nyttjad båt under tävling och träning. Gäller för: Innehavare av licens utfärdad av Svenska Seglarförbundet, SSF.

Omfattning:

33 000 000 SEK per skada för personskada, varav 10 000 000 SEK för sakskada.Vid tävling utanför Norden gäller dock 15 000 000 SEK för sakskada.

Läs mer

Tävlingslicens Q & A

Frågor och svar kring tävlingslicens

1. Hur tecknar man tävlingslicensen?

2. Hur tecknar jag tävlingslicens för mina barn/ungdomar?

3. Vad händer om man inte har en licens och anmäler sig till en regatta alternativt kommer till start?

4. Kommer det att vara arrangerande klubbens uppgift att kontrollera att alla anmälda har licens, d.v.s. en administrativ uppgift för dem?

5. Hur kommer detta krav att kopplas till kappseglingsreglerna? Kommer det att vara ett tillägg, någon regel?

6. Det står att "Den person ombord som har ansvaret ska ha en giltig tävlingslicens utfärdad av Svenska Seglarförbundet", då gäller väl det inte för radioseglare?

7. Gäller det att alla ombord ska ha tävlingslicens eller bara skepparen?

Krävs det tävlingslicens för att kappsegla utomlands på internationell tävlingsnivå (EM, VM och dylikt)?