Hur du som engagerad i båtklubben kan få mer information och råd

Vi vill att du och övriga medlemmar i klubben ska ha ett bra försäkringsskydd som ger trygghet för såväl dig som person som klubbverksamheten. Därför har vi skapat försäkringskollen. I försäkringskollen samlar vi dels de vanligaste frågorna och dess svar i vår Q&A. Dessutom har klubben möjlighet att få anpassad försäkringsrådgivning.